Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στα παρακάτω links:

C7 – Mecha (Mac Edition)
C7 – Mecha (Windows Edition)

Μαζί με άλλα Screensavers στο Screen Clock Saver

Share